Index barvy krev: koncept, výpočet a interpretace výsledků

Zdraví
Načítám ...

Oddělená kategorie v transportní funkci krveTo trvá přenos kyslíku získané pomocí dýchacího systému z prostředí, všechny ostatní buňky a tkáně pro syntézu hlavní energií látky - ATP (adenosintrifosfát).

barevný index krve

Tento proces je nemožný bez nositelů životanezbytný plyn - erytrocyty, forma bikonkave červených krvinek. Jejich barva spolu se schopností vázat a uvolňovat kyslík je způsobena hemoglobinem, vysoce diferencovaným kvartérním proteinem, jehož hlavní složkou je heme železo. Proto jsou při ztrátě krve, nedostatku vitamínu B12, B9 nebo výše zmíněného kovu všechny příznaky anémie spojeny především se ztrátou nebo nedostatkem syntézy hemoglobinu a stanovení jeho množství v obecné analýze je výchozím bodem. Je však důležité nejen jeho kumulativní obsah, ale i stupeň jeho saturace červených krvinek. Pro tento účel je v krevní zkoušce zahrnut barevný indikátor, jehož norma kolísá u mužů i žen v rozmezí 0,85 (6) -1,05. Vypočítá se jako rozdělení třísobeného počtu hemoglobinu v gramech pro první tři číslice počtu červených krvinek.

index barvy krve je snížen

Vlastnosti a vzorec CPU

Barevný index krve je velmi důležitýkategorii pro diferenciální diagnostiku anemického syndromu, protože může omezit rozsah vyhledávání počátečního důvodu jejího vzhledu. Proto pokud pacient nezávisle konzultuje lékaře nebo pokud během preventivního vyšetření nebo v nemocnici objeví příznaky, jako je zvýšení všeobecné slabosti, rychlá únava, závratě až do ztráty vědomí, podrobí se podrobně klinické analýze krve. Definuje nejen kvantitativní (různé jednotné prvky), ale i jeho kvalitativní charakteristiky. Mezi ně patří koncentrace hemoglobinu, barvivost krve, rychlost sedimentace erytrocytů. První z nich posuzuje existenci a stupeňanemický syndrom (mírný -> 90 g / l, střední - 90-70 g / l, těžký - <70 g / l), jejíž míra se pohybuje od 120,0 do 140,0 u žen a od 130,0 na 160,0 pro muže.

barevný index krevního testu

Interpretace výsledků

A barevný indikátor krve dovolujeklasifikovat anemii pro hypo-, normo- a hyperchromii a poté pokračovat k primární etiologii onemocnění. Mohou to být vrozené vady struktury hemoglobinu, nedostatek železa, akutní nebo chronické krvácení, poškození genetického aparátu červených krvinek nebo nadměrná destrukce, nedostatek vitamínů a mnoho dalších. atd. Takže například z prvních dvou zmíněných důvodů se barevný index krve snižuje, v druhém - v mezích normy nebo změny bezvýznamně a naposledy - dokonce i zvýšené. To umožňuje lékařům rychleji a efektivněji pracovat na skutečné klinické diagnóze pacientů a včas předepsat vhodnou léčbu. Takže barevný index krve může být bezpečně přiřazen k jedné z hlavních a nejdůležitějších položek laboratorní diagnostiky.

Načítám ...
Načítám ...